Ajankohtaista

Pieksämäen seutuopisto on kuntalaisia lähellä oleva monipuolinen ja laadukas oppimis– ja kohtaamispaikka, joka luo yhdessä eri toimijoiden kanssa vapaan sivistystyön tulevaisuutta.

Pieksämäen seutuopiston koulutus vastaa toiminta-alueensa asukkaiden omaehtoisiin koulutustarpeisiin, tukee arjessa selviytymistä ja perinteen siirtymistä paikkakunnalla. Koulutuksessa painottuvat taide– ja taitoaineet, terveyttä edistävät opinnot, tietoteknisiä valmiuksia lisäävät opinnot sekä kielet.