Kielten osaamismerkit

Kielten osaamismerkit

Kielten osaamismerkit on uusi tapa osoittaa kursseilla tai muualla hankitun kielitaidon taso. Osaamismerkki on digitaalinen ja visuaalinen tapa kuvata omaa osaamista. Se on näkyvä tunnus omasta osaamisesta, joka on hankittu opiston kursseilla, itseopiskelussa, työssä tai koulumaailman ulkopuolella. Merkkiä voi hyödyntää mm. työssä ja opiskelussa. Sen voi lisätä sähköiseen profiiliin vaikkapa portfoliossa, LinkedInissä tai Facebookissa. Myönnetyistä merkeistä saa pyydettäessä myös paperitodistuksen.

Osaamismerkin voi halutessaan suorittaa merkityillä kursseilla ja sitä haetaan kurssilla opettajan ohjeiden mukaan. Osaamismerkin suorittamien on täysin vapaaehtoista. Merkki suoritetaan kurssin aikana erilaisilla tehtävillä ja kurssille osallistumisella, ei arvioitavilla kokeilla. Kurssilla siis palautat opettajalle hänen pyytämänsä näytöt, joista ei anneta erillistä palautetta, vaan niitä verrataan osaamismerkin taustalta löytyvään kriteeristöön. Seuraavasta linkistä näet tämän kriteeristön ja voit myös arvioida itse, millä tasolla kielitaitosi mahdollisesti on. (kielitaidon eurooppalainen viitekehys).

Merkin myöntämisestä ja saavutetusta tasosta vastaavat opettajat. Osaamismerkkien tasot perustuvat kielten eurooppalaiseen viitekehykseen ja kurssien kuvausten tasot noudattavat viitekehystä. Merkin myöntää Pieksämäen seutuopisto ja se on maksuton. Lisätietoa merkeistä saat kielten suunnittelijaopettajalta: satu.radcliffe@edu.pieksamaki.fi , 044 5883429.